Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Orgány MAS Vladař

Valná hromada MAS Vladař

ROZHODOVACÍ KOMISE MAS VLADAŘ (zvolena 13. 12. 2019)

ČLEN KOMISE

NÁZEV SUBJEKTU

SEKTOR

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Ing. Honzl Karel (předseda komise)

 

SOUKROMÝ

OVSI

Dorňák Miroslav

 

SOUKROMÝ

ŽPKD

Fronc Jan

 

SOUKROMÝ

VASČ

Kubelka Jaromír

Svazek obcí Podbořansko

VEŘEJNÝ

OVSI

Ing. Novák Čestmír

MS VZS ČČK Kadaň

SOUKROMÝ

OVSI

Peterka Bohumil

 

SOUKROMÝ

OVSI

Stádnický Antonín

Spolek Vroutek lidem

SOUKROMÝ

ŽPKD

Ing. Vojta Jaroslav

Žlutice 2000, o.s.

SOUKROMÝ

VASČ

Ing. Vukliševič Zdeněk

LUKRA, s.r.o.

SOUKROMÝ

MEAP

 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE MAS VLADAŘ (zvolena 13. 12. 2019)

ČLEN KOMISE

NÁZEV SUBJEKTU

SEKTOR

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Martina Bartošová (předsedkyně komise)

 

SOUKROMÝ

VASČ

Bulín Václav

Zemědělské družstvo Štichovice

SOUKROMÝ

OVSI

Heidenreichová Monika

 

SOUKROMÝ

OVSI

Kubiska Ladislav

 

SOUKROMÝ

OVSI

Ing. Ornst Zdeněk

 

SOUKROMÝ

MEAP

Raul Stanislav

Občanské sdružení Naše Radonicko

SOUKROMÝ

VASČ

Syrovátka Vladislav

Zemědělské družstvo Novosedly

SOUKROMÝ

MEAP

Bc. Šoltésová Olga

RADKA, z.s. Kadaň

SOUKROMÝ

ZASI

Trapp Oto

 

SOUKROMÝ

VAVŠ

 

KONTROLNÍ KOMISE MAS VLADAŘ (zvolena 13. 12. 2019)

ČLEN KOMISE

NÁZEV SUBJEKTU

SEKTOR

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Ing. Fišerová Jana

 

SOUKROMÝ

VAVŠ

Beneš Václav

 

SOUKROMÝ

OVSI

Ing. Mach Zdeněk

LEADER Academy o.p.s.

SOUKROMÝ

ZASI

 

Lesy Žlutice, s.r.o.

VEŘEJNÝ

MEAP

Kostihová Milena

 

SOUKROMÝ

VASČ

Bc. Křimská Miloslava

 

SOUKROMÝ

OVSI

 

 

    © MAS Vladař 2016