Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: Místní akční skupina Vladař /

Krajské programy podpory SCLLD MAS Vladař

Evropské fondy, implementující integrovaný nástroj CLLD, zdaleka neřeší celou paletu potřeb venkova. K nalezení dalších zdrojů na dofinancování podpory dalších cílů jsme tak oslovili kraje, ty souhlasili s podporou zejména menších projektů s cílem aktivizovat venkovské komunity a podpořit komunitní život.

MAS Vladař díky podpoře Plzeňského a Ústeckého kraje podporuje formou místních grantů projekty na území těchto krajů.

Podpora komunitního života na venkově

1. výzva 2019 - 673tis. Kč - příjem žádostí 10.-24.6.2019

 

Logo Plzeňského kraje

Grantový program PK

1. výzva 2019 - připravuje se - cca 60tis, červenec 2019
1. výzva 2018 - 50tis. Kč - 10.-30.9.2018

    Stránky v této kategorii: Grantový program PK, Podpora komunitního života na venkově - ÚK

    © MAS Vladař 2016