Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Aktuality:

Za inspiracemi pozemkových reforem a společných zařízení na Nymbursku 2018

V pátek 9.11.2018 jsme ve spolupráci s CSV a UJEP uspořádaly pro studenty exkurzi na Nymbursko.

více na webu CSV - http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/regionalni-site-csv/region-severozapad/pozemkove-upravy-a-program-rozvoje-1.html

Galerie :

Článek vyšel : 16.11.2018, počet zobrazení : 1870