Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 15. výzvu z IROP - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

Dne 30. 6. 2020, od 10:00 hodin bude v systému ISKP14+ zpřístupněna a otevřena 15. výzva MAS Vladař v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu aktivity Technika pro IZS.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)

V rámci vyhlášené 15. výzvy / IROP 2 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

30.6.2020 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

30.6.2020 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

31.8.2020 10:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

1 902 694,35 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 1 902 694,35 Kč

 

 

Aktivita výzvy MAS Vladař:

Technika pro integrovaný záchranný systém

Lze podpořit pouze vybraná a vymezená území v MAS Vladař, které stanovují pravidla IROP pro programové období 2014 – 2020 dle Seznamu obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek, kdy se jedná o tyto ORP v území MAS Vladař:

                                       sněhové srážky, masivní námrazy                   orkány a větrné smrště             sucho               havárie nebezpečných látek

  1. Karlovy Vary                             ANO                                                         ANO                                 ANO                               ANO
  2. Kadaň                                        ANO                                                         ANO                                 ANO                               ne
  3. Žatec                                          ne                                                             ne                                    ANO                               ANO

 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 16.6.2020, počet zobrazení : 2683