Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Vyhlašujeme 14. výzvu z IROP - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (IROP4)

14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

Dne 8. 6. 2020, od 10:00 hodin bude v systému ISKP14+ zpřístupněna a otevřena 14. výzva MAS Vladař v operačním programu IROP, která je zaměřena na podporu aktivity SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ.

Více informací naleznete na stránce výzvy: 14. Výzva MAS Vladař - IROP - IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání III.

V rámci vyhlášené 14. výzvy / IROP 4 bude MAS Vladař pořádat seminář pro žadatele. O přesném termínu a místa konání Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

8.6.20 10:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

8.6.20 10:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

10.8.20 10:00

 

Alokace výzvy MAS (CZV)

2 105 263,16 Kč

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

minimální výše CZV na projekt:    500 000,00 Kč

maximální výše CZV na projekt: 2 105 263,16 Kč

 

 

Konzultační hodiny pro IROP - vyhlášené výzvy - v kanceláři MAS Vladař, Podbořany:

PO  8.30 – 13.00 hodin

ÚT  8.30 – 13.00 hodin

Pro efektivní zajištění a přípravu na pracovní setkání, si sjednejte konzultaci dopředu: na tel.: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Termín schůzky je možné sjednat i mimo konzultační hodiny, ale pouze po předešlé domluvě: na tel: +420 724 168 451 nebo e-mail: andrea.nipauerova@vladar.cz

Galerie :

Článek vyšel : 3.6.2020