Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. /

Projekty

Mas Vladař o.p.s. realizuje tyto projekty:

Název Porgram reg. číslo
Podpora  Ústecký kraj 16/SML2170
MAP ORP Kadaň OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000678

MAP ORP Podbořany OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405

MAP ORP Žatec OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408

ČAS NA ZMĚNU OP Z

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376

MAMA club  OP Z

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003210

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME OP Z

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990

Rozjezd SCLLD MAS Vladař IROP

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842

Realizované projekty MAS Vladař:

    Stránky v této kategorii: Strategický plán LEADER 2007-2013, MAP ORP Kadaň, MAP ORP Podbořany, MAP ORP Žatec, ČAS NA ZMĚNU, MAMA club, Rozjezd SCLLD MAS Vladař (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007842), SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

    © MAS Vladař 2016