Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Konzultace CLLD a krajských plánů sociálních služeb

V Ústí nad Labem se sešli MAS Ústeckého kraje

Ve čtvrtek 15. října 2015 se uskutečnilo setkání Místních akčních skupin Ústeckého kraje. 

Zástupci MAS Ústeckého kraje prezentovali v prostorech Krajského úřadu Ústeckého kraje své místní akční skupiny a připravované SCLLD 

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 25.10.2015, počet zobrazení : 11898 (11898 tento měsíc)