Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: Program rozvoje venkova
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Jak se registrovat na Portál farmáře SZIF?

Pro podání žádostí do PRV musí mít každý žadatel zřízen přístup na PF (portál farmáře). Zde Vám přinášíme návod jak si přístup zřídit.

Portál farmáře je webový informační systém a naleznete jej na https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod. K přístupu musíte být připojeni k internetu a používat podporovaný prohlížeč.

Pro záískání přístupu je třeba vyplnit PDF formulář žádosti o zřízení přístupu: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fstatic%2Fpf%2F%c5%b9%c3%a1dost%20o%20p%c5%99%c3%adstup%20do%20Port%c3%a1lu%20farm%c3%a1%c5%99e.pdf

Doporučujeme vyplnit v el. podobě, podepsat elektronickým podpisem (máte-li) a poslat na datovou schránku SZIF: jn2aiqd

Pokyny k vyplnění: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fstatic%2Fpf%2F%c5%b9%c3%a1dost%20o%20p%c5%99%c3%adstup%20do%20Port%c3%a1lu%20farm%c3%a1%c5%99e.pdf

 

Článek vyšel : 12.1.2018, počet zobrazení : 13284 (13284 tento měsíc)