Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

K tématu: 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2)
Aktuality: Aktuality Místní akční skupiny Vladař

Informace pro žadatele - 15. výzva IROP 2

Aktualizace dokumentu - Osnova studie proveditelnosti - Technika IZS, verze MAS Vladař !!!

Vážení žadatelé a příjemci podpory.

Oznamujeme Vám touto cestou, že došlo k aktualizaci dokumentu, který je povinnou přílohou podání žádosti o podporu s vazbou na 15.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) kdy se jedná o přílohu č. P4a - osnova studie proveditelnosti, verze MAS Vladař. Změna byla provedena pouze v kapitole č. 2 "Podrobný popis projektu", a to v části:

  • Žadatel uvede údaje o počtu obyvatel na svém území, dle aktuálních statistických údajů uvedených na webových stránkách Českého statistického úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2019“ https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p
    • tato informace byla dána do souladu se schválenou směrnicí č. 02 "Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí“ a „Kritéria pro věcné hodnocení projektů“ Operační program IROP příslušné 15. výzvě IROP 2 MAS Vladař a schválené ke dni 10. 6. 2020, viz kritérium věcného hodnocení:
      • Obec, na jejímž území bude projekt realizován, má počet obyvatel dle uvedeného hodnocení, a to dle platných údajů vždy k aktuálnímu datu podané žádosti, které vycházejí z údajů obce a ČSÚ. Žadatel uvede ve studii proveditelnosti údaje o počtu obyvatel na svém území, dle aktuálních statistických údajů uvedených na webových stránkách Českého statistického úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2019“ https://www.czso.cz/csu/czso/pocetobyvatel-v-obcich-za0wri436p

V dokumentu studie proveditelnosti byl chybně uveden text na požadavek k počtu obyvatel k 1. 1. 2018, což nebylo v souladu se schválenou směrnicí č. 02. Děkujeme tímto za pochopení a věříme, že Vám tato změna nezpůsobila žádné komplikace při tvoření Vaší žádosti o podporu. V případě dotazů kontaktujte manažera IROP - p. Nipauerová Andrea.

Přílohy :

Stáhnout vše

Galerie :

Článek vyšel : 3.8.2020, počet zobrazení : 2423