Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

Novinky

logoEU

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Číslo a název prioritní osy:  03.1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003990
Cílová skupina: Osoby vedené v evidenci ÚP déle než 5 měsíců a současně osoby starší 50 let

Zahájení realizace projektu: 01. 06. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 05. 2019
Realizátor projektu: MAS Vladař, o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách

Partner projektu: LEADER ACADEMY o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách

Spolupracující subjekt:  KoP ÚP ČR Most

Místo realizace:  Ústecký kraj - Most a Litvínov

JOB CENTRUM v Mostě a Litvínově – v přípravě

Kontakt:

Ing. Zdeněk Mach, manažer projektu

Kateřina Šefčíková, koordinátorka cílové skupiny

telefon: 737 444 602, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Realizátor a partnerství

MAS Vladař se dlouhodobě věnuje podpoře regionu, v němž působí, rozvoji lidských zdrojů, zpracování a realizaci projektů v oblasti PRV, vzdělávání dospělých, dětí i mládeže. Pro období 2014 – 2020 se MAS Vladař o.p.s. zapojila i do oblasti podpory zaměstnanosti a to vytvořením strategického partnerství s neziskovou organizací LEADER ACADEMY o.p.s. a v rámci výzvy č. 053 připravila další projekt k realizaci v oblasti Mostecka, které vykazuje dlouhodobě vysokou míru nezaměstnanosti.

 

Cíl projektu

je pozitivní individuální motivace a nasměrování klientů k aktivitě a získání udržitelného zaměstnání. Toho dosáhneme pomocí vzdělávacích a poradenských aktivit, které pomohou CS získat potřebné návyky, nové vědomosti a zlepší dovednosti a schopnosti žádané na současném trhu práce. Podporou budou dvě JOB CENTRA (v Mostě a Litvínově), která budou moci účastníci projektu aktivně využívat. Mezi další cíle projektu patří dosažení změn v oblasti místního trhu práce, zvýšení kvalifikace klientů v souladu s potřebami místních zaměstnavatelů a dosažení změny v přístupu jednotlivých zaměstnavatelů ve vztahu k cílové skupině 50+.

Pro ověření dosažení cílů jsou stanovena hlavní kritéria: počet klientů 70, počet umístěných na trhu práce: 25 z toho 14 podpořených pracovních míst, 2 fungující poradenská místa, počet hodin v rámci individuálního poradenství: 2792 z toho 2512 hodin/tým a 280 hodin/odborné konzultace. 

V rámci projektu bude podpořeno 14 pracovních míst*, na která budou umístěni účastníci projektu, finančním příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele ve výši 16.000 Kč/osoba po dobu 10 měsíců. Dále budou účastníci podpořeni rekvalifikačním kurzem (45 osob), mohou absolvovat ochutnávku práce, exkurzi nebo pracovní workshop. Po celou dobu realizace projektu budou účastníkům k dispozici poradci v JOB CENTRECH, kde budou moci využívat počítač, tiskárnu, skener a další techniku při úpravě životopisu a oslovování potenciálních zaměstnavatelů. Všem účastníkům bude poskytováno i odborné poradenství v oblasti finanční nebo pracovně právní. V případě potřeby může účastník využít i psychologickou konzultaci při řešení problémových situací. Účastníkům bude poskytována přímá podpora (příspěvek na cestovné, na náklady při vstupu do rekvalifikace nebo zaměstnání, ubytování či stravné při rekvalifikacích).

Možnost účasti v projektu

Pro zájemce z cílové skupiny je účast v projektu zdarma, projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR prostřednictvím OPZ.

Zájemci, osoby starší 50 let v evidenci ÚP, se mohou hlásit přímo v JOB CENTRU v Mostě, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. "> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo u svého zprostředkovatele na úřadu práce (Most, Litvínov).

Po vstupu do projektu bude s účastníkem podepsána Dohoda o účasti v projektu.

Ke spolupráci zveme také všechny zaměstnavatele, kteří by měli zájem o zaměstnání některého z účastníků projektu, nebo mají dobrý tip na osobu, která by aktuálně potřebovala pomoc našeho týmu. Pro více informací je tým k dispozici na uvedených kontaktech.

 

Informační schůzky pro jednotlivce

Zájemce o účast v projektu budeme zařazovat do projektu průběžně i jednotlivě, stačí, pokud nás budou kontaktovat a pracovník týmu již zájemce do projektu zařadí. Poté předá informaci o zařazení do projektu příslušnému oddělení KoP ÚP.

 

Popis aktivit

·         Výběr klientů z CS do projektu

1.       běh – Most:              07/2017 - 08/2017

2.       běh – Litvínov:         11/2017 - 12/2017

3.       běh – Most:              03/2018 - 04/2018

4.       běh – Litvínov:         07/2018 - 08/2018

Zájemci musí ke dni vstupu do projektu splňovat charakteristiku: osoby déle než 5 měsíců v evidenci ÚP + 50 a více let

 

·         Pracovně osobnostní diagnostika

Získání informací o klientovi, základní charakteristika, nastavení spolupráce

rozsah: 4 hodiny/klient. Získané informace a závěry z POD pomohou v eliminaci neúspěchů klienta při hledání zaměstnání a také při řešení osobních problémů. Absolvuje 30 klientů.

 

  • Motivačně vzdělávací a rozvojový modul 50+

Podpora motivace, aktivity, sebejistoty, zvýšení sociálních kompetencí a pracovních schopností vč. využívání osobního počítače - 9 dní/5 hodin/den. Absolvuje 60 klientů.

 

  • Profesní rekvalifikace

Změna nebo doplnění kvalifikace klienta; zapojení je možné do různých počítačových kurzů od základů po pokročilé funkce, kombinace i více kurzů, které pomohou klientu získat následně práci (např. chůva, hospodyně/domovník, masér, řidičská oprávnění, daňová evidence, mzdové účetnictví, asistent/ka-sekretář/ka, pracovník v sociálních službách, asistent pedagoga, obsluha VZV, svařování, počítačové kurzy, obsluha křovinořezu, motorové pily a sekačky, údržba zeleně, vazačské práce, skladník, strážný, operátor, příprava studené kuchyně atp.). Vstoupí 45 klientů a min. 40 klientů získá osvědčení.

 

·         Odborné praxe a ochutnávky práce (exkurze)

Odborné praxe budou probíhat jakou součást rekvalifikace nebo samostatně (formou nekolidujícího zaměstnání). Pro ověření pracovních schopností může klient absolvovat exkurzi nebo workshop zaměstnavatele. Zapojení klientů je vhodné pro ověření schopností a eliminaci problémů, které mohou případné zaměstnání vyloučit (např. zdravotní, psychické nebo zručnost, trpělivost).

 

·         Zprostředkování zaměstnání

V rámci této aktivity budou pro klienty sjednávána vhodná pracovní místa u zaměstnavatelů za přispění dotace, nebo obsazována volná pracovní místa. Klienti budou v rámci aktivit motivováni i k zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Pracovní uplatnění získá min. 25 klientů, z toho 14 na podpořeném pracovním místě. Zprostředkování zaměstnání bude zajištěno na základě povolení GŘ ÚP ČR, které vlastní partner projektu LEADER ACADEMY o.p.s.

 

 

 

·         Doprovodná opatření a přímá podpora klientů

Po celou dobu aktivní účasti v projektu mohou klienti využívat také tzv. doprovodná   opatření tzn. příspěvek na cestovné, stravné, ubytování nebo příspěvek na nezbytné náklady související s rekvalifikací či s nástupem do zaměstnání (zdravotní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, povinné očkování, případně úhrada nákladů na zřízení živnostenského listu)

 

·         Individuální podpora a poradenství

 -   individuální denní podpora poradce a celého týmu

 -   poradenství odborných konzultantů

 -   činnost JOB CENTER 

 

Základní harmonogram aktivit

Aktivita

06

2017

07

2017

08

2017

09

2017

10

2017

11

2017

12

2017

01

2018

02

2018

03

2018

04

2018

05

2018

Výběr klientů

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

Pracovní diagnostika

 

x

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

Motivačně vzdělávací  modul 50+

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

Profesní rekvalifikace

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odborné praxe a ochutnávky práce (exkurze)

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zprostředkování zaměstnání

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Doprovodná opatření

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Individuální podpora a poradenství

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

                                                           MOST                            LITVÍNOV                       MOST

 

 

Aktuálně připravujeme:

1. Prezentaci projektu – PŘIHLÁSIT DO PROJEKTU SE MŮŽETE JIŽ DNES

2. Setkání se zaměstnavateli – 29. 06. 2017 – PRVNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PODPORY získáte na prezentaci projektů ve Valči – Restaurace a kavárna U muzea od 12,00 hodin20080821 - logo velké

       1730 001 2

Parte-page-001

 

 

 

 

 

 

 

20080821 - logo velké

 

 

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil zakladatel MAS Vladař, Národní sítě Místních akčních skupin České republiky i řady dalších nadací a spolků s cílem rozvoje venkova ČR a propagátor metody LEADER jako cesty k rozvoji venkova v ČR, pan PhDr. Petr Sušanka, čestný předseda MAS Vladař.

 

Pan Sušanka se narodil v Karlových Varech a většinu svého života prožil v Praze Vršovicích jako sportovec ve Slávii Praha atletika. Jako vysokoškolský profesor VŠ fakulta tělesné výchovy a sportu se zúčastnil letních olympijských her, kde pracoval na biomechanice sportovců.

 

Po roce 1989 začal intenzivně podnikat, vlastnil střední školu v Praze a firmu na plastová okna  v Karlových Varech. Pracoval pro obec Valeč (přídělový a historický majetek obce). Stal se zakladatelem Nadace Valeč v Čechách. Pomáhal německým rodákům, kteří obnovovali farní kostely v Nahořečicích a Valči. Jednal s ministrem Tigridem o záchraně Valečského zámku a poté se začal zámek opravovat.

 

V roce 1998 vstoupil do komunální politiky a byl zvolen starostou obce Valeč. Následujících 18 let se věnoval venkovu v celé České republice.

 

Po roce 2000 založil na Karlovarsku MAS Vladař z.s.p.o. a propagoval myšlenku LEADER. Byl organizátorem první Konference Venkova a následně i první evropské konference venkova v České republice v Klášteře premonstrátů v Teplé.

 

V roce 2007 zpracoval SPL nejen pro MAS Vladař ale i pro dalších 11 MAS z toho osm bylo vybráno. Stal se jedním ze zakladatelů NS MAS a na prvním zasedání byl zvolen předsedou.

 

Dále pak pracoval na propagaci LEADERu a jednal s hejtmany o podpoře MAS v krajích a po letech získal dnes už pravidelnou podporu pro MAS.

 

Jeho práce měla přínos pro celý venkov v České republice.

 

Čest jeho památce.

 

 

 Sušanka  foto

 

 

 
 

20080821 - logo velké


         MAS VLADAŘ o.p.s. na nové adrese


Rádi bychom naše příznivce upozornili na to, že kancelář zaměstnanců MAS Vladař o.p.s. nyní najdete na nové adrese: 


korespondenšní adresa:


MAS Vladař o. p. s. 

Náměstí 119 

Valeč 364 55

(1. patro)Adresa sídla nadále zůstává na adrese Karlovarská 6, Valeč 364 53
Rádi bychom Vás také upozornili na naši adresu Centra podpory v rámci projektu

ČAS NA ZMĚNU CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002376:

              

CENTRUM PODPORY ŽATEC

Otokara Březiny 2895

Žatec 438 01

 
Plakat Karel IV

 Dovolte nám, abychom Vás pozvali v sobotu 15. října 2016 od 13.00 hodin do Žatce, kde se uskuteční

 další z akcí k 700. výročí narození Karla IV.

 

Součástí programu je kromě historického původu, ukázky dobové hostiny připravené Střední školou COOP v Žatci

nebo středověkého tržiště i křest nové knihy kadaňského historika Petra Hlaváčka Karel IV. v Poohří nebo prohlídka

Žateckého pivovaru, kde se dříve

nacházel hrad. 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com