Vladař\Testovací\Houbeles
 

MAS Vladař o.p.s. - Aktuality

Novinky

logo-poohri-2

 

       Produkty i zážitky z Poohří získali certifikaci


     Kdo hledá suvenýr nebo unikátní zážitek z regionu okolo řeky Ohře, může se od letošního roku orientovat

     podle modrobílého loga „Poohří regionální produkt ®“. NA konci října proběhlo již druhé kolo certifikace,  

     které kromě výrobků zahrnovalo i zážitky z Dolního Poohří.

 

     První kolo certifikace pod novou značkou „Poohří regionální produkt ®“ proběhlo v polovině června. Území podél toku

     Ohře se tak zařadilo mezi další turistické regiony, které pod jednotnou značkou propagují originální produkty, služby

     a zážitky ze svých regionů. Devítičlenná komise na základě bodování přiznala značku moštům z Lounské moštárny

     a likérům, destilátům a pálenkám z Koštic. Hned třikrát uspěl Pivovar z Kynšperku nad Ohří, ať už se zážitkem

     – komentovanými degustačními prohlídkami, se službou  - Šenkovnou U Zajíce, nebo výrobkem – pivem Kynšperský

     zajíc.  V druhém říjnovém kole pak komise certifikovala i zážitky – jedinečné vaření kdoulové marmelády v mlýně

     v Brlohu na Lounsku, možnost stát se na víkend ovčákem na statku Oblík u Loun či trojlístek památek na Podbo-

     řansku – vitrážové muzeum v kostele svatého Jiljí, vochlickou rozhlednu a stezku Zářivka v Libyni. Značku „Poohří

     regionální produkt ®“ si nyní může na své výrobky umístit také autoři vitráží manželé Kantovi z Lubence a pivovar

      Chalupník z Perštejna.

      „Posuzuje se jedinečnost a kvalita produktů a nabídek a samozřejmě místo původu. Mezi hodnotící kritéria patří i

      nízký dopad na životní prostředí,“ říká k hodnocení ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná

      Pokorná.

      „Na svých výrobcích, prodejnách a provozovnách mohou nyní držitelé používat logo Poohří regionální produkt ®

      s modrobílými vlnkami, symbolizujícími plynoucí řeku i kraj podél ní,“ doplňuje. Slavnostní předání certifikátů se usku-

      teční 9. prosince o 15.00 hodin na křtu knihy o kandidátech na seznam památek UNESCO v Galerii Sladovna v Žatci.

      Destinační agentura Dolní Poohří, která je administrátorem značky v Poohří na území od Karlových Varů až

      k Českému středohoří, předpokládá, že další výzvu vypíše na jaře 2016. „Do budoucna chceme území rozšířit až

      na Chebsko, aby jedna značka pokryla celý tok řeky,“ dodává ředitelka agentury. Pozornost bude nyní agentura

      věnovat propagaci této značky a jednotlivých produktů - představí je například v lednu na veletrhu cestovního ruchu

      v Drážďanech a v únoru v Praze.

 

 

     Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout: zde.

 
kresknihyKvetena

    Město Žlutice Vás srdečně zve na křest knihy:

 

                "Květena Žluticka"

 

    Text - Ing. Václav Lupínek

    Fotografie - Jan Borecký a Ing. Václav Lupínek

 

    Akce se uskuteční:

    Kdy: dne 27. listopadu 2015 v 17:00

    Kde: v budově Muzea ve Žluticích, v I. patře

 

    Všichni jsou srdečně zváni!


4

     Obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi dokončena


     

     Po pěti měsících intenzivních prací byla na přelomu září a října dokončena komplexní obnova kostela

     sv. Václava v Radíčevsi a jeho okolí. V rámci projektu financovaného z ROP Severozápad byla provedena

     kompletní nová střecha včetně oprav krovů, věžičky i hlavní věže, nová fasáda, obnova všech oken a dveří,

     vnitřní výmalba kostela, elektroinstalace, nové dřevěné schodiště na kůr a podlaha kůru a zvonice. Výraznou

     proměnou prošlo také okolí kostela – byla opravena kaple a ohradní zeď, v areálu bývalého hřbitova byly

     provedeny terénní úpravy, nové chodníčky, umístěny lavičky a odpadkové koše a provedena nová výsadba.

 

     V kostele se budou konat pravidelné bohoslužby, ale plánován je také kulturní a společenský program

     – koncerty, výstavy a další akce, o kterých vás budeme na stránkách MAS Vladař průběžně informovat.

 

     Obnovený areál určitě stojí za návštěvu! 

 

     Kostel sv. Václava po opravě slavnostně otevírá 5.12.2015 bohoslužbou od 10:00 hod., kterou bude

     sloužit litoměřický biskup, Mons. Mgr. Jan Baxant! 

 

 

     

     MAS Vladař byla jedním z projektových partnerů. V realizační fázi projektu „Komplexní obnova kostela

     sv. Václava v Radičevsi jako centra kulturního života“,registrační číslo CZ.1.09/1.2.00/77.01226,

     poskytovala MAS farnosti konzultace a rady. V provozní fázi projektu se pak bude spolupodílet

     na využití opraveného areálu.

 

 

 

     Další informace najdete na internetových stránkách farnosti.

 

 

 

 

     publicita-rop

     
2
3
1 2
IROP Deinstitucionalizace socialnich sluzeb socialni podnikani pozvanka-page-001

       Síť regionálních Eurocenter ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj

Vás srdečně zvou na

 

Seminář Dorace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP

 

          "Představení Integrovaného regionálního operačního programu

           a aktuálních  výzev č. 7, 11 a 12 : Deinstitucionalizace sociálních

           služeb za účelem sociálního začleňování, sociální podnikání pro

           sociálně vyloučené lokality a sociální podnikání" 

 

           Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Eurocentre a

           Centra pro regionální rozvoj ČR

 

           VSTUP ZDARMA

 

           Seminář se uskuteční 24. listopadu 2015 (10:00-14:00), Magistrát města                               Chomutova,  zasedací místnost č. 101, Zborovská 4602, Chomutov

 

          Pozvánku s odkazem na registrační formulář naleznete zde                                                                                      (účast potvrďte nejpozději do 20.11.2015)

          Program semináře ke stažení zde

 

 

20080821 - logo velké

       

Valná hromada MAS Vladař v Podbořanech

 

 

 

 

        Dne 4. listopadu 2015 se v zasedací místnosti Městského úřadu v Podbořanech

        uskutečnilo I. zasedání MAS Valné hromady v roce 2015.

 

        Partneři MAS Vladař při svém zasedání řešili otázky ohledně procesu Standardizace

        MAS Vladař, zaobírali se tvorbou SCLLD MAS Vladař pro období 2014-2020 a dostalo

        se na řadu i financování MAS Vladař o.p.s. a přijetí nových partnerů MAS Vladař:

        (Václav Beneš z Malměřic a Ing. Jana Fišerová z Postoloprt). 

 

        Parneři MAS Vladař se zaobírali dokumentem Strategie komunitně vedeného místního

        rozvoje na území MAS Vladař pro období 2014 - 2020. Vznikající dokument je téměř již

        před svým dokončením, zbývá jen dopracovat některé formální náležitosti a zapracovat 

        výstupy z posledních komunitních setkání. VH MAS Vladař se tedy rozhodla převézt

        některé ze svých kompetencí na Rozhodovací komisi MAS Vladař, aby se tak urychlilo 

        podání SCLLD     

 

        Při svém zasedání partneři MAS Vladař přenesli některé své kompetence na členy

        Rozhodovací komise, a to: 

        - Rozhodnutí o přijetí nebo vylouření partnera MAS Vladař

        - Schválení SCLLD MAS Vladař pro roky 

 

          

        V rámci zasedání VH MAS Vladař došlo k volbě členů Rozhodovací, Kontrolní

        i Výběrové komise. O aktuálním složení orgánů Rozhodovací, Kontrolní a Výběrové

        komise, se můžete dočíst v zápise z tohoto zasedání.

 

        Zápis ze zasedání VH MAS Vladař 2015 v Podbořanech

        Pozvánka

   

 IMG 1696  IMG 1701 IMG 1700  IMG 1704  
 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com