Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Cesta: MAS Vladař o.p.s. /

Dotace pro rozvoj venkova

Na rozvoj venkovských oblastí i života na venkově lze využít dotací. MAS Vladař o.p.s. mimo vlastních výzev integrovaného nástroje CLLD podporuje územní partnery v čerpání takových prostředků.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s Vašimi záměry.

Krajské dotace území MAS Vladař:

Samostatně můžete hledat např. na :

Firemní nadace, fondy a granty:

 

Aktuality k tématu Dotace pro rozvoj venkova:

 • Vyhlášení Programu obnovy venkova 2018 Karlovarského kraje

  Vyhlášení Programu obnovy venkova 2018 Karlovarského kraje

  1.2.2018: Rada Karlovarského kraje dne 22. 1. 2018, usnesením č. RK 72/01/18, schválila vyhlášení dotačního programu „Program obnovy venkova“ pro rok 2018. V letošním roce došlo k rozšíření okruhu možných žadatelů v rámci podprogramů 1 – 3, určených obcím. Žádat o dotaci mohou obce do 3000 obyvatel (do roku 2017 mohly žádat obce do 2000 obyvatel). Dále došlo ke zvýšení maximální výše dotace, v rámci těchto podprogramů, na 300 tis. Kč. .. Celý článek

 • Inovační vouchery ÚK 2018 - až 199 000 Kč na inovace ve firmě

  Inovační vouchery ÚK 2018 - až 199 000 Kč na inovace ve firmě

  19.1.2018: Získejte až 199 000 Kč na inovaci svého produktu, služby nebo pracovních procesů z programu Inovační vouchery Ústeckého kraje. .. Celý článek

 • Národní dotace MZE na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků 2018

  Národní dotace MZE na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků 2018

  8.1.2018: Žádosti pro rok 2018 budou přijímány od 5. 2. 2018. Oproti minulému roku došlo k redukci počtu dotačních podprogramů. V roce 2018 budou podporovány podprogramy 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a 129 666 Údržba a oprava polních cest. .. Celý článek

 • Nezapomeňte podat žádost - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018 z MMR jen do 15.01.2018!

  Nezapomeňte podat žádost - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018 z MMR jen do 15.01.2018!

  8.1.2018: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Ukončení příjmu žádostí 15.01.2018 (do 12 hodin). .. Celý článek

© MAS Vladař 2016